ગુજરાતની જેલોમાં વિદેશી કેદીમાં સૌથી વધુ 61 પાકિસ્તાની

0
47

અમદાવાદ,તા:08

ગુજરાતની જેલોમાં સજા ભોગવી રહેલા પાકા કામના અને કાચા કામના અન્ડર ટ્રાયલ વિદેશી કેદીઓની કુલ સંખ્યા ૯૫ છે, જેમાં સૌથી વધુ ૬૧ પાકિસ્તાની કેદીઓ ગુજરાતની જેલોમાં બંધ છે, આખા દેશમાં ગુજરાતમાં જ પાકિસ્તાની કેદી ઓની સંખ્યા સૌથી વધુ છે, એ પછી બીજા ક્રમે પંજાબમાં ૩૩ પાકિસ્તાની કેદી અને ત્રીજા ક્રમે ઉત્તરપ્રદેશમાં ૨૮ અને ચોથા ક્રમે જમ્મુ-કાશ્મીરની જેલોમાં ૨૫ કેદી, રાજસ્થાનની જેલમાં ૧૧ કેદી બંધ છે.

ગુજરાતમાં વિદેશી કેદીઓમાં બીજા ક્રમે નાઇજીરિયાના ૧૨ અને ત્યાર બાદ બાંગ્લાદેશના ૭ કેદી જેલોમાં બંધ છે. નેશ નલ ક્રાઇમ રેકર્ડ બ્યૂરો (એનસીઆરબી)ના વર્ષ ૨૦૧૯ના લેટેસ્ટ રિપોર્ટમાં આ માહિતી બહાર આવી છે.એનસીઆર બીના રિપોર્ટ પ્રમાણે ગુજરાતની વિવિધ જેલોમાં સ્ટાફની મંજૂર થયેલી ૩,૪૪૫ જગ્યામાંથી ૨,૪૫૧ જગ્યા ભરાયેલી છે, જ્યારેરૂ ૯૯૪ જગ્યા હજુય ખાલી છે એટલે કે ૨૯ ટકા જેટલા સ્ટાફની જગ્યા ખાલી છે, જેમાં સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ, જેલર, ડેપ્યુટી જેલર વગેરેની જગ્યા ખાલી છે.

એનસીઆરબીએ ૩૧મી ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ની સ્થિતિના આ આંકડા આપ્યા છે. અન્ય રાજ્યો પણ જમીન સીમાથી જોડા યેલા છે, જોકે તેમની સરખામણીએ ગુજરાતમાં સૌથી વધુ કેદી છે. રિપોર્ટ પ્રમાણે ગુજરાતમાં સજા પામેલા ૩૬ અને અન્ડર ટ્રાયલ ૨૫ પાકિસ્તાની કેદી જેલમાં છે, જ્યારે પંજાબમાં ૧૩ પાકા કામના, ૨૦ અન્ડર ટ્રાયલ, ઉત્તરપ્રદેશમાં ૧૫ સજાવાળા તો ૧૩ અન્ડર ટ્રાયલ, જમ્મુ-કાશ્મીરમાં એક સજા પામેલ તો ૨૪ કાચા કામના કેદી જેલમાં છે.દેશમાં કુલ કાચા કામના ૧૦૯ અને પાકા કામના ૯૪ એમ કુલ ૨૦૩ કેદીઓ પાકિસ્તાની છે, જેમાં સૌથી વધુ ૬૧ પાકિસ્તાની કેદી ગુજરાત માં કેદ છે. ગુજરાતમાં નેપાળના બે અને અન્ય દેશોના ૧૩ કેદી છે. ૯૩ પુરુષ અને ૨ મહિલા સામેલ છે. ઇન્ડિયન પાસપોર્ટ એક્ટ હેઠળના સૌથી વધુ ૩૬ પાકા કામના કેદી ગુજરાતની જેલમાં છે.