નાસાએ કર્યુ એલાન-ચંદ્રની માટીને ખાનગી કંપનીઓ પાસેથી ખરીદશે

0
205

વૉશિંગ્ટન,તા:13

નાસાએ એલાન કર્યુ કે તે ચંદ્રના પહાડોને ખાનગી કંપનીઓ પાસેથી ખરીદવા માગે છે. જેથી ચંદ્ર પર ખોદકામ કરવાનુ કાર્ય શરૂ કરી શકાય. સ્પેસ એજન્સી કંપની પાસેથી પ્રસ્તાવ મંગાવી રહી છે કે રોવર્સનો ઉપયોગ કરીને ચંદ્ર પરની માટી અને પથ્થરને કેવી રીતે એકત્ર કરશે. નાસાએ યોજના બનાવી છે કે તે 50થી 500 ગ્રામના નમૂનાએ ખરીદવા માટે 15,000 અને 25,000 ડોલર સુધીની રકમ ચુકવવી પડશે.

નાસાએ કહ્યુ કે, ચંદ્રના પહાડો અને માટીને એકઠી કરીને અને તેને નાસાને આપવુ તે ચંદ્ર પર સ્પેસ ટ્રેડ શરૂ કરવાનુ પ્રમાણ હશે. બીજા શબ્દોમા કહીએ તો, આ પગલાથી અંતરિક્ષ વ્યાપાર માટે ખોદકામ કાર્ય કેવી રીતે શરૂ કરવુ, તેના માટે શરૂઆતના સિદ્ધાંતોની સ્થાપના કરવામા મદદ મળશે. જ્યારે, આ પગલાથી ભવિષ્ય માટેના અંતરિક્ષના પ્રોજેકટ માટે મદદ મળશે.

નાસા ઇચ્છે છે કે, વર્ષ 2024 પહેલા આધિપત્ય અને તેનુ હસ્તાંતરણ થાય કારણ કે આ દરમ્યાન માનવીઓ ફરીથી ચંદ્રની સપાટી પર ઉતરવાની યોજના બનાવી રહ્યા છે. કંપનીઓ ચંદ્રની સપાટી પર ચંદ્રની ધુળ અને પહાડોને એકત્ર કરવી પડશે, જો કે તેમણે પૃથ્વી પર ફરી પાછુ મોકલવુ પડશે નહી. પ્રત્યેક કંપનીએ તેમના દ્વારા એકઠા કરેલા નમુનાનો ફોટા નાસાને મોકલવા પડશે.એક બ્લોગ પોસ્ટમા નાસાના પ્રશાસક જિમ બ્રડેનસ્ટાઇનએ કહ્યુ કે, અમે પોતાની નીતિઓને શોધવા માટે એક નવા યુગમા લાવવા માટે લાગી રહ્યા છીએ. જેનો માનવ સભ્યતાને ખાસ લાભ થશે.

બ્રિડેનસ્ટાઇનએ કહ્યુ કે, આર્ટમિસએના ભાગના રૂપે વાણિજ્યક ભાગીદારીનો લાભ લેવા માટે અમારી સ્થાયી, અભિનવ, અને દરેક દરમા સુરક્ષિત રૂપે ચંદ્ર પર પાછા ફરવાની ક્ષમતાને વધારશે. તેમણે કહ્યુ કે, નાસાની યોજના 1967ની બહારની અંતરિક્ષ સંધિનુ ઉલ્લંઘન કરવા માટે નહીં કરે, જે માને છે કે આકાશાયી નિકાસ અને અંતરિક્ષ સ્વામિત્યને રાષ્ટ્રના દાવાથી મુક્ત છે.